Nguồn khách hàng tiếp cận doanh nghiệp

Các khách hàng chủ yếu đến với doanh nghiệp là những khách hàng có nhu cầu định cư, du học, đầu tư…
Doanh nghiệp CVT hỗ trợ những khách hàng, phục vụ nhu cầu cuộc sống của mỗi con người khi hướng tới đất nước Canada.

Khách hàng thành công

  • Khách hàng đến từ Biên Hòa, đến Canada với công việc đầu bếp tại Alberta
  • Chị Hòa đến Canada bằng Visa du lịch, nay đã sở hữu Work Permit với phương thức Flag-Poling
  • Chị Như, khách hàng thành công đến được Canada đầu tiên của CVT
  • Khách hàng đầu tiên có PR tại Việt Nam của CVT, chị có trình độ tiếng Anh rất tốt