Làm việc tại công ty Tư vấn và
Đầu tư Canada tốt nhất tại Việt Nam

CVT đặt trọng tâm vào sự phát triển của từng cá nhân trong tổ chức. Chúng tôi tin rằng, bằng cách đầu tư vào con người, CVT không chỉ đạt được mục tiêu kinh doanh mà còn góp phần xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp.

Lời nhắn từ giám đốc điều hành đến các thành viên trong tương lai

Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân không chỉ là một phần của công ty mà còn là nền tảng tạo nên những thành tựu và giá trị của hệ sinh thái CVT. Khi bạn gia nhập đội ngũ của chúng tôi, bạn không chỉ bắt đầu một công việc mới mà còn là một hành trình phát triển chuyên môn cá nhân.

Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và tạo mọi cơ hội để bạn có thể phát huy tối đa năng lực và đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Bạn sẽ được khuyến khích để sáng tạo, đổi mới và thử thách bản thân mỗi ngày.

Chúng tôi mong muốn thấy bạn không chỉ đạt được thành công trong sự nghiệp mà còn cảm thấy tự hào về công việc mà bạn đang làm. Hãy cùng chúng tôi kiến tạo tương lai và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của CVT.

Chào đón bạn gia nhập CVT!

Trân trọng,
Giám đốc điều hành CVT
Nguyễn Đình Tuệ

Vị trí tuyển dụng