FAQ

Các dịch vụ định cư Canada?
 • Work Permit
 • Startup Visa
 • PR Outland
 • PR Inland
 • Visa Du lịch
 • Dịch vụ an cư
Những giấy tờ cần thiết khi đi làm định cư Canada?
 • Hộ chiếu
 • Căn cước công dân
 • Giấy khai sinh
 • Sổ hộ khẩu
 • Bằng cấp học vấn
 • Chứng chỉ tiếng Anh/Pháp
 • Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng)
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (giấy đăng ký kết hôn, giấy ly hôn)
Ai có thể định cư Canada?

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Chi phí định cư Canada là bao nhiêu?

Chi phí định cư Canada sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chương trình định cư bạn lựa chọn, số lượng thành viên trong gia đình, tỉnh bang bạn muốn định cư, v.v. Tuy nhiên, nhìn chung, chi phí định cư Canada sẽ dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Định cư Canada cần IELTS bao nhiêu?

Theo diện việc làm:

 • Chương trình Federal Skilled Worker Program (Tay nghề kỹ năng cao Liên bang) yêu cầu IELTS 6.0
 • Chương trình Federal Skilled Trade Program (Tay nghề nhóm thợ Liên bang) Yêu cầu IELTS từ 4.5 tiếng Anh; trong đó 4.0 cho kỹ năng đọc và viết 5.0 cho kỹ năng nghe và nói.
 • Chương trình Canadian Experience Class (chương trình Kinh nghiệm làm việc Liên bang) Nếu công việc thuộc nhóm NOC trình đọ O, A thì yêu cầu IELTS 7.0. Còn ứng tuyển vào nhóm NOC B thì IELTS yêu cầu từ 5.0
 • Chương trình Định cư OINP – định cư Canada tại Ontario không yêu cầu IELTS
 • Chương trình định cư AIPP theo diện tay nghề ở 4 tỉnh bang Đại Tây Dương, yêu cầu IELTS tối thiểu từ 4.0

Chương trình Federal Skilled Worker Program (Tay nghề kỹ năng cao Liên bang) yêu cầu IELTS 6.0

Chương trình Federal Skilled Trade Program (Tay nghề nhóm thợ Liên bang) Yêu cầu IELTS từ 4.5 tiếng Anh; trong đó 4.0 cho kỹ năng đọc và viết 5.0 cho kỹ năng nghe và nói.

Chương trình Canadian Experience Class (chương trình Kinh nghiệm làm việc Liên bang) Nếu công việc thuộc nhóm NOC trình đọ O, A thì yêu cầu IELTS 7.0. Còn ứng tuyển vào nhóm NOC B thì IELTS yêu cầu từ 5.0

Chương trình Định cư OINP – định cư Canada tại Ontario không yêu cầu IELTS

Chương trình định cư AIPP theo diện tay nghề ở 4 tỉnh bang Đại Tây Dương, yêu cầu IELTS tối thiểu từ 4.0

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Các dịch vụ định cư Canada?
 • Work Permit
 • Startup Visa
 • PR Outland
 • PR Inland
 • Visa Du lịch
 • Dịch vụ an cư
Những giấy tờ cần thiết khi đi làm định cư Canada?
 • Hộ chiếu
 • Căn cước công dân
 • Giấy khai sinh
 • Sổ hộ khẩu
 • Bằng cấp học vấn
 • Chứng chỉ tiếng Anh/Pháp
 • Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng)
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (giấy đăng ký kết hôn, giấy ly hôn)
Ai có thể định cư Canada?

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Chi phí định cư Canada là bao nhiêu?

Chi phí định cư Canada sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chương trình định cư bạn lựa chọn, số lượng thành viên trong gia đình, tỉnh bang bạn muốn định cư, v.v. Tuy nhiên, nhìn chung, chi phí định cư Canada sẽ dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Định cư Canada cần IELTS bao nhiêu?

Theo diện việc làm:

 • Chương trình Federal Skilled Worker Program (Tay nghề kỹ năng cao Liên bang) yêu cầu IELTS 6.0
 • Chương trình Federal Skilled Trade Program (Tay nghề nhóm thợ Liên bang) Yêu cầu IELTS từ 4.5 tiếng Anh; trong đó 4.0 cho kỹ năng đọc và viết 5.0 cho kỹ năng nghe và nói.
 • Chương trình Canadian Experience Class (chương trình Kinh nghiệm làm việc Liên bang) Nếu công việc thuộc nhóm NOC trình đọ O, A thì yêu cầu IELTS 7.0. Còn ứng tuyển vào nhóm NOC B thì IELTS yêu cầu từ 5.0
 • Chương trình Định cư OINP – định cư Canada tại Ontario không yêu cầu IELTS
 • Chương trình định cư AIPP theo diện tay nghề ở 4 tỉnh bang Đại Tây Dương, yêu cầu IELTS tối thiểu từ 4.0

Chương trình Federal Skilled Worker Program (Tay nghề kỹ năng cao Liên bang) yêu cầu IELTS 6.0

Chương trình Federal Skilled Trade Program (Tay nghề nhóm thợ Liên bang) Yêu cầu IELTS từ 4.5 tiếng Anh; trong đó 4.0 cho kỹ năng đọc và viết 5.0 cho kỹ năng nghe và nói.

Chương trình Canadian Experience Class (chương trình Kinh nghiệm làm việc Liên bang) Nếu công việc thuộc nhóm NOC trình đọ O, A thì yêu cầu IELTS 7.0. Còn ứng tuyển vào nhóm NOC B thì IELTS yêu cầu từ 5.0

Chương trình Định cư OINP – định cư Canada tại Ontario không yêu cầu IELTS

Chương trình định cư AIPP theo diện tay nghề ở 4 tỉnh bang Đại Tây Dương, yêu cầu IELTS tối thiểu từ 4.0

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Ai có thể định cư Canada?your title here

Bất kỳ ai cũng có thể định cư Canada miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư của Canada. Các chương trình này nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm lao động tay nghề, doanh nhân, nhà đầu tư, du học sinh, v.v.

Các dịch vụ định cư Canada?
 • Work Permit
 • Startup Visa
 • PR Outland
 • PR Inland
 • Visa Du lịch
 • Dịch vụ an cư