Để lựa chọn chương trình nhập cư phù hợp nhất với bạn, hãy hoàn thành biểu mẫu dưới đây để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn một cách tốt nhất!

*Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ áp dụng chính sách bảo mật thông tin khách hàng 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thông tin cá nhân

Năm sinh

Chương trình định cư

Thông tin giáo dục và chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ
Trình độ học vấn

Thông tin thêm

Thời gian đi lao động trên 10 năm?
Bạn đã gửi hồ sơ Express Entry cho Chính phủ Canada trong vòng 12 tháng qua?
Bạn có một lời mời làm việc bằng văn bản từ một nhà tuyển dụng Canada?
Bạn có thành viên gia đình hoặc người thân nào sống ở Canada và từ 18 tuổi trở lên không?