Chương trình đề cử tỉnh bang Canada: Cơ hội định cư cho bạn

Đây là bài viết tổng quan về Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) tại Canada, giúp bạn hiểu rõ về cách tham gia và các chương trình khác nhau trong PNP. Hãy tìm hiểu thêm để khám phá cơ hội định cư tại Canada thông qua các tỉnh bang và lựa chọn phương án phù hợp nhất cho bạn.

Tìm hiểu chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

Chương trình nhập cư diện đề cử tỉnh bang (Provincial Nominee Program – PNP) là một trong những chương trình quan trọng của Chính phủ Canada để thúc đẩy nhập cư. Được các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada quản lý, PNP cho phép mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ có quyền đề cử các ứng viên mong muốn định cư và ổn định cuộc sống lâu dài tại địa phương của họ.

Với hơn 80 chương trình PNP khác nhau, mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ (ngoại trừ Nunavut và Quebec) sẽ có một chương trình PNP riêng bao gồm nhiều diện và có ít nhất một diện nhập cư sử dụng hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang. Khi được đề cử tỉnh bang thông qua chương trình Express Entry, hay còn gọi là “đề cử tăng cường”, ứng viên sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS, giúp tăng cơ hội định cư.

provincial nominee program
Provincial Nominee Program – PNP – chương trình quan trọng của Chính phủ Canada để thúc đẩy nhập cư

Cách tham gia chương trình đề cử tỉnh bang PNP

Để tham gia chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) thành công, bạn cần tuân theo các bước sau:

  • Trước hết, bạn phải nhận được lời mời làm việc phù hợp với các quy định riêng của từng tỉnh bang.
  • Tiếp theo, bạn cần đảm bảo đạt yêu cầu của tỉnh bang dựa trên các tiêu chí như kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và năng lực ngoại ngữ.
  • Sau khi thỏa mãn các tiêu chí trên, bạn sẽ nộp hồ sơ và chờ nhận đề cử từ tỉnh bang (Provincial Nomination).
  • Khi đã có đề cử, bạn tiếp tục nộp hồ sơ để nhận Work Permit hoặc Study Permit cho cả gia đình.
  • Cuối cùng, bạn có thể nộp hồ sơ để xin thẻ thường trú (PR) cho cả gia đình.

Tổng hợp các chương trình đề cử tỉnh bang

Hầu hết mỗi tỉnh bang ở Canada đều có chương trình định cư đề cử tỉnh bang, riêng Quebec không tham gia vào hệ thống này và có chương trình định cư riêng, vùng lãnh thổ Nunavut thì cũng không có chương trình định cư này.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta gồm ba diện: Cơ hội tại Alberta, Alberta Express Entry, và Tự kinh doanh nông nghiệp. Chương trình này cấp đề cử cho người lao động nước ngoài đáp ứng các yêu cầu cụ thể và mong muốn sinh sống, làm việc tại Alberta.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia gồm các diện: tay nghề, doanh nhân, và Express Entry BC. Các diện này được chia thành nhóm người lao động lành nghề, sinh viên quốc tế, và các chuyên môn khác theo nhu cầu của tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba nhằm đề cử người lao động lành nghề và gia đình ứng cử viên có ý định sinh sống và làm việc lâu dài tại tỉnh bang này. Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba đang được thay đổi và điều chỉnh để phù hợp hơn.

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NB PNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick gồm các diện nhập cư cho doanh nhân, sinh viên quốc tế, người lao động lành nghề được nhà tuyển dụng hỗ trợ, và người lao động lành nghề thông qua hệ thống Express Entry của liên bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Newfoundland and Labrador (NL PNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Newfoundland and Labrador chấp nhận đơn từ người lao động tay nghề, sinh viên quốc tế, doanh nhân và các ứng viên đáp ứng các yêu cầu như thỏa thuận công việc, khả năng hội nhập, và kỹ năng tự thiết lập kinh tế tại tỉnh.

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia dành cho người lao động tay nghề, sinh viên quốc tế, doanh nhân và chuyên gia có nhu cầu làm việc, sinh sống lâu dài tại Nova Scotia. Tỉnh bang có ba chương trình nhập cư kinh tế sử dụng hệ thống Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario dành cho người lao động quốc tế, sinh viên quốc tế, chủ doanh nghiệp, và doanh nhân có kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, khả năng hội nhập, và mong muốn làm việc, sinh sống lâu dài tại tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island dành cho người lao động lành nghề, sinh viên quốc tế, doanh nhân và các ứng viên có kỹ năng tự thiết lập kinh tế, sẵn sàng hòa nhập vào cuộc sống và công việc tại PEI.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan là chương trình nhập cư riêng của tỉnh, chọn lựa người nước ngoài qua nhiều lộ trình nhập cư khác nhau, bao gồm Express Entry và người lao động theo nhu cầu tỉnh bang.

Chương trình đề cử vùng lãnh thổ Northwest Territories (NTNP)

Northwest Territories chấp nhận người nhập cư kinh tế qua hai chương trình chính: chương trình dành cho nhà tuyển dụng và chương trình kinh doanh. Mỗi chương trình có ba nhóm nhỏ, bao gồm chương trình nhập cư tay nghề sử dụng hệ thống Express Entry của liên bang.

Chương trình đề cử vùng lãnh thổ Yukon (YNP)

Chương trình nhập cư chính thức của Yukon hỗ trợ chủ lao động đủ điều kiện tại vùng lãnh thổ phía Bắc Canada. Chương trình này đề cử người lao động tay nghề quốc tế và doanh nhân mong muốn làm việc và phát triển cuộc sống tại Yukon, trở thành cư dân thường trú.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang của Canada được thiết lập để thu hút và giữ chân những người lao động nước ngoài có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp để định cư tại nước này. Đây là một cơ hội quan trọng giúp ứng viên có thể thực hiện ước mơ thường trú tại Canada thông qua các tỉnh bang tham gia chương trình này. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình và điều kiện cụ thể, hãy tìm hiểu thêm tại CVT.